Als we het over leer- en denkstijlen hebben, dan is er een onderverdeling te maken in 4 belangrijke stijlen ontleend uit de NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren). Iedereen gebruikt alle 4 de systemen, maar meestal hebben we een voorkeur voor 1 of 2 systemen. Deze zijn weer in te delen naar de plaats in de hersenen. 

 

-Auditief; de focus ligt op geluid. Het gehoor bevindt zich in de linkerhersenhelft. Het kind zegt: "Nou, dat klinkt zo..." 

-Digitaal; de focus ligt op verklaren. Dit is te vinden in de linkerhersenhelft. Het kind zegt: "Ik heb gelezen dat..."   

-Kinesthetisch; de focus ligt op gevoel. Het gevoel bevindt zich in de rechterhersenhelft. Het kind zegt: "Ik voel wat je bedoelt."

-Visueel; de focus ligt op beeld. Het zicht bevindt zich in de rechterhersenhelft. Het kind zegt: "Kijk, dat zit zo!"

 

De kinderen die ik begeleid bij Ik leer andersom! hebben een sterke voorkeur om te leren met hun rechterhersenhelft. Dat zijn de kinderen die denken in beelden en/of met hun gevoel.  

Als kind worden we geboren als beelddenker, veel kinderen blijven tegenwoordig die voorkeur houden door al het beeldmateriaal dat zij tegenwoordig krijgen aangeboden (GSM, IPad, televisie, digibord etc.), vandaar hieronder een uitgebreidere uitleg over leren en denken in beelden.

 

 

Het filmpje hierboven geeft een goede uitleg over wat beelddenken is, wie het heeft ontdekt en waar jouw kind als beelddenker in de klas tegenaan kan lopen.

 

Iedereen denkt weleens in beelden, maar de meeste mensen schakelen over op woorden. Zij denken in taal. Een kleine groep mensen, waarschijnlijk zo'n 6 à 8 procent denkt echter altijd in beelden. Beelddenkers verwerken informatie op een andere manier.  Maria Krabbe is degene geweest die het woord 'beelddenken' heeft bedacht. Mevrouw drs. P.C. Ojemann heeft hier verder onderzoek naar verricht.

 

Beelddenken is denken in beelden, beelddenkers zien als het ware alles wat er gebeurt als in een film. Het zijn ook de kinderen die de b en de d steeds door elkaar halen. Dat komt omdat zij ruimtelijk denken. Beelddenkers kunnen heel snel denken namelijk zo'n 32 beelden per seconde. Een taaldenker denkt maar zo'n 2 à 3 woorden per seconde. 

 

Een taaldenker denkt in woorden en maakt bij die woorden plaatjes om de woorden makkelijker te kunnen onthouden.

Een beelddenker denkt in plaatjes/filmpjes en zoekt hier de woorden bij. 

 

Beelddenkers leren dus echt op een andere manier. In het onderwijs wordt uitgegaan van het leren in woorden en ons onderwijssysteem is erg verbaal. Er moet veel naar de juf en meester worden geluisterd. Dit is iets waar de meeste beelddenkers moeite mee hebben. Luisteren betekent namelijk woorden in je opnemen en die woorden die weten beelddenkers niet of ze weten niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Beelddenkers hebben ook meer tijd nodig om die beelden om te zetten, vandaar dat het kan lijken of je kind je niet heeft gehoord, maar ondertussen is hij of zij woorden aan het zoeken. Een beelddenker leert door veel te zien, te kijken en door zelf te ervaren.

 

Beelddenkers gaan uit van het geheel. Ze zien een totaalbeeld en niet de details. Een taaldenker ziet juist eerst de details en gaat dan pas naar een groter geheel. Daarom ook "ik leer andersom!" 

 

Coaching:

In 5 - 8 lessen (afhankelijk van hulpvraag en leerprobleem) leert je kind een andere mindset aan te nemen en hoe het handiger kan leren. Als jouw kind anders denkt en leert dan zien we het eerste resultaat al in de eerste les. Thuis oefent je kind dagelijks nog de aangeleerde technieken met iemand die hem of haar daarin begeleidt.

 

Het volgende kan in de coaching aan bod komen (BO en VO):
-lezen
-begrijpend lezen
-spelling
-werkwoordspelling
-rekenen
-klokkijken
-topografie
-faalangst de baas
-zelfvertrouwen vergroten

(VO):
-leren vreemde talen
-lezen van grote teksten
-samenvatten
-leren plannen

 

Jouw kind aanmelden voor een training bij Ik leer andersom! of een vraag stellen, dat kan via onderstaand formulier.

Graag tot ziens!